Το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΜΗ

Πρόεδρος ΔΣ

Κωτσόπουλος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Πλεξουσάκης Δημήτριος

Γραμματέας

Κοτσιφάκη Παναγιώτα

Ταμίας

Μπακιρλής Ευστράτιος

Τακτικό Μέλος

Μπιτσάκη Μαρίνα