Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήστε την συνέντευξη από την ΕΡΤ του προέδρου του ΟΜΗ Κωτσόπουλου Ιωάννη και του μέλους του ΔΣ Μπιτσάκη Μαρίνα, από δημοσιογράφο της ΕΡΤ.