Εκλογές 2019

Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν μέρος στις 17 Νοεμβρίου 2019 στον Όμιλο Μπριτζ Ηρακλείου εκλέχθηκαν οι παρακάτω υποψήφιοι (σε παρένθεση είναι ο αριθμός των ψήφων που έλαβαν):

1. Καμαριανάκης Εμμανουήλ (40)

2. Μπακιρλής Ευστράτιος (32)

3. Μπιτσάκη Μαρίνα (26)

4. Ζαφειρόπουλος Ζαχαρίας (23)

5. Πλεύρη Μαρία (21)

7. Τσουκάτος Ευάγγελος (20)

6. Μηλιαράς Ιωάννης (15)

σε σύνολο 43 ψηφισάντων. Όλα τα ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, ενώ δεν υπήρχαν λευκά.
Με βάση το καταστατικό, οι 5 υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους είναι τα τακτικά μέλη του νέου ΔΣ ενώ τα εναπομείναντα 2 μέλη είναι τα αναπληρωματικά μέλη.